HAVA YOLU KAZA SİGORTASI

hava yolu kaza sigortasıUluslar arası sigorta genel şartları gereğince ülke ve şehir fark etmeksizin tüm kazaya karışan uçak kazaları vb. durumlarda şirketimizin uzman kadrosu bu hususta hizmet vermektedir.

 

"Hava Aracı Kazası" terimini şu şekilde tanımlamaktadır: "Uçuş harekatı esnasında, kişilerin ikincil nedenlerle ve/veya kendi kendini veya birbirlerini yaralamaları veya uçuş ekibi ve yolcular için ayrılan yerler dışında saklanarak kaçak seyahat edenlerin yaralanmaları hariç olmak üzere, hava aracı içinde veya hava aracından kopan parçalarda dahil olmak üzere hava aracının herhangi bir parçasının çarpmasıyla veya hava basıncına maruz kalmak suretiyle çok ağır veya ağır derecede yaralanması, motor ve aksesuarlarda meydana gelen arıza ve hafif yaralanmalar hariç olmak üzere hava aracının fiziksel yapısının veya performansının ve uçuş karakteristiğinin olumsuz yönde etkilendiği ve bunların değiştirilmesi veya tamirini gerektirecek derecede hasar ve arızalanması, hava aracının kaybolması veya enkaza ulaşılamayacak bir yere düşmesidir.”

Bileti düzenleyen hava taşıyıcısını ve yolcu ve/veya onun bagajını taşıyan veya taşımayı üstlenen tüm hava taşıyıcılarını kapsamaktadır. Taşıyıcı firmaların borçlarından biri ve en önemlisi yolcuyu gideceği yere kadar kazasız, sağ bir şekilde ve vücut bütünlüğünü koruyarak götürme borcudur. Bu da yolcunun güvenliği ile ilgili tüm tedbirlerin alınmasını ve bu konudaki kurallara uyulmasını gerektirir. Taşıyıcının sağ salim ulağtırma borcu, yolcunun hava aracına binişi ile inişi işlemleri de dahil olmak üzere hava aracında bulunulduğu süre içinde söz konusu olmaktadır. Bu süre içinde bir kazanın meydana gelmesi halinde taşıyıcının sorumluluğu gündeme gelmektedir. Bu konuya ilişkin düzenlemeler, Türk Sivil Havacılık Kanunu’nda ve uluslar arası sözleşmelerde  açıkça yapılmıştır.

ÖLÜM VEYA YARALANMA HALİNDE TAŞIYICININ SORUMLULUĞU

  Mali Mesuliyet Sigortası

Tüm havayolu şirketlerinin yaptıkları tüm uçuşlar sigorta güvencesindedir. Hiçbir uçak, hiçbir havaalanından sigortası olmadan kalkış yapamayacağı gibi, hiçbir havaalanına da iniş yapamaz. Sigorta yükümlülüğü Türk Sivil Havacılık Kanununun(TSHK) 132.Maddesinde yurt içi veya yurt dışı yolcu, yük ve posta taşımaları yapmaya yetkili kılınan taşıyıcılar, taşıma sözleşmelerinden doğabilecek zararlardan dolayı tazminat taleplerinin teminatı olmak üzere, asgari TSHK 124 üncü madde esaslarına göre saptanan sorumluluk sınırları içerisinde mali mesuliyet sigortaları yapmakla yükümlü oldukları belirtilmiştir.

Havayolu şirketlerinin yaptırmak zorunda oldukları bir diğer sigorta ise, üçüncü şahıs mali mesuliyet sigortasıdır. Uçağın düşmesi veya herhangi bir sebeple yolcu ve mürettebatın dışında başka kişilerin yaralanması ya da vefatıyla oluşacak zararlar da bu sigortadan karşılanmaktadır.

1999 Montreal Konvansiyonunda yolcunun ölümü ve yaralanması hallerinde meydana gelen zararlardan dolayı havayolu taşıyıcısının sınırsız sorumluluğu benimsenmiştir. 1999 Montreal Konvansiyonunun(MK.) 17. maddesinin 1. bendi uyarınca, taşıyan yolcunun, hava aracının içinde, hava aracına binme veya inme faaliyeti sırasında meydana gelecek kazada ölümü dolayısıyla sorumludur. Yine 1999 MK. 17.maddesinin 1.bendi uyarınca,  taşıyan yolcunun, hava aracının içinde, hava aracına binme veya inme faaliyeti sırasında  meydana gelecek kazada maruz kalacağı bedensel yaralanması durumunda uğramış olacağı hasarlar dolayısıyla tazminattan da sorumludur.

Bedeni hasar olarak ilk akla gelebilecek olan ise yaralanmadır. Yaralanma, dıştan gelen bir fiziksel temas, darbe vb gibi olaylar nedeni ile insan vücudunda oluşacak herhangi bir hasar olarak tanımlanabilir. Bu nedenle bir fiziksel temas veya darbe sonucu yolcunun vücudunda meydana gelebilecek hasarlardan (kırık, kopma, zedelenme vb.) dolayı taşıyan 1999 Montreal Sözleşmesinde belirtilen sınırlar dahilinde sorumlu tutulabilecektir.

 Copyright 2015 © Solakoğlugrup Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.

Webmaster:Adem KORKMAZ