TREN YOLU KAZA SİGORTASI

tren yolu kaza sigortasıSigorta genel şartları harici, demiryollarına ait herhangi bir vasıtanın zarara uğrattığı can ve mal tazminatı tanzimi için şirketimizin uzman kadrosu profesyonel bir çalışma ile süreci tamamlayıp dosyayı bitirmektedir.

 
Karayolları Trafik Kanunu’na göre motorlu araç işletilmesinden doğan kazalarda sorumluluk, tehlike esasına göre belirlenir. Trafik kazalarının çoğunlukta olması, can ve mal kaybının her türlü önleme alınmasına rağmen önüne geçilememesi bu tür sorumluluğun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Her ne kadar Karayolları Trafik Kanunu bu şekilde bir sorumluluk türü öngörmüş olsa da demiryolu işletmelerinin (Tren kazaları, tramvay kazaları vb.) müdahil olduğu kazalarda tehlike sorumluluğu üzerinden hareket edilmeyecektir.

Hemzemin Geçitlerde Meydana Gelen Trafik Kazaları

Bugün meydana gelen birçok kaza Karayolları Trafik Kanunu kapsamında çözülebilecekken hemzemin geçitte meydana gelen kazaların akibetinin ne olacağı, tren ile motorlu aracın çarpışması sonucu sorumluluğun kimde olacağı önem taşımaktadır.

Yüksek Mahkeme’ye göre hemzemin geçit karayolu ile trenyolunun kesiştiği bir geçit olarak tanımlamıştır. Yine Yargıtay’a göre hemzemin geçit, Devlet Demiryollarına ait olmayıp burada meydana gelen kaza karayolu üzerinde meydana gelmiş kabul edilecektir. Kısacası, hemzemin geçitte meydana gelen kazada sorumluluk ve tazminat hususları 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kapsamında yer alan karayolları üzerinde meydana gelmiş sayılacaktır.

Tren Motorlu Araç Mıdır ?

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD)’na bağlı olarak faaliyet gösteren trenler , Yargıtay tarafından motorlu araç kabul edilmektedir. Her ne kadar doktrinde trenlerin motorlu araç olmadığı görüşünü savunanlar olsa da trenin motorlu araç olduğunun tarafımızca da kabulü gerekir. Nitekim tren ve tramvay da karayolları üzerinde trafiğe karışmakta ve tehlike arzetmektedir. İşbu nedenle trenin motorlu araç sayılması gerektiği açıktır.

Tren Yolcularının ve Karayolu Taşıtlarında Bulunan Yolcuların Dava Hakkı

Her ne kadar buraya kadar olan açıklamalarımızda sürücü üzerinden kusur tespiti gerçekleştirsek de araçlarda(arabalarda, otobüslerde, minibüslerde) ve trenlerde (tramvay) bulunan yolcuların kaza neticesinde yaralanması veya ölmesi halinde dava açma haklarının ve kusur tespitlerinin ne derece önem teşkil ettiğinden bahsetmedik. şayet hemzemin geçitte meydana gelen kazada araç içerisinde yer alan yolcunun ölmesi/yaralanması hallerinde maddi ve manevi tazminat açma hakkı söz konusudur. şayet yolcunun ölmesi halinde mirasçıları destekten yoksun kalma tazminatı ve manevi tazminat davalarını açacaktır.Copyright 2015 © Solakoğlugrup Sigorta Tüm Hakları Saklıdır.

Webmaster:Adem KORKMAZ